Nieprawidłowy szablon!

 

                                                  
Spotkania z psem - mają na celu stworzenie w trakcie zabawy pozytywnej relacji pomiędzy dziećmi a psem. Są to najczęściej zajęcia grupowe dla szkół i przedszkoli, również imprezy okolicznościowe i pikniki z psami